Seminarium med Radionavigeringsnämnden

Wednesday, March 6, 2019

Inbjudan till Radionavigeringsnämndens seminarium ”Nyhetsuppdatering från forum och projekt inom Galileo- och PNT-områdena under 2018, samt aktiviteter för ökad samverkan och förbättrat informationsutbyte inom PNT-området.”

Det har nu gått två år sedan Galileo i december 2016 nådde IS-status (IS=Initial Service) och idag (januari 2019) är 18 Galileo-satelliter operationella enligt European GNSS Service Centre. Utformningen av nästa generations Galileo-satelliter är inne i slutfasen och beslut beräknas ske under 2019. EU-kommissionen har beslutat att tillhandahålla en avgiftsfri PPP-tjänst (Galileo High Accuracy Service) med målsättningen att erbjuda en positionsosäkerhet mindre än 20 cm och initialiseringstid mindre än 10 sekunder, tjänsten beräknas vara i operationell drift 2020.

Medlemsorganisationer inom Radionavigeringsnämnden deltar i Galileorelaterade EU-forum och EU-arbetsgrupper, samt i EU-och nationella projekt inom PNT-området. Hur kan vi utnyttja Galileo High Accuracy Service i Sverige? Huvudsyftet med detta RNN-seminarium är informationsutbyte mellan deltagare i olika PNT-aktiviteter, samt en rapportering till övriga medlemmar i RNN-kretsen vad som händer inom PNT-området (PNT=Positionering, Navigering, Tid). Ytterligare ett syfte är att främja samverkan (nätverksbyggande) mellan olika aktörer inom PNT-området.

Anmälan till seminariet

Seminariet är avgiftsfritt för medlemsorganisationer i Radionavigeringsnämnden, för externa deltagare är seminarieavgiften 800 kr +moms.

När: Torsdag 21 mars 2019 kl 09.00 -12.45.
Var: ÅF:s huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna.
Anmälan sker till ÅF senast tisdagen den 19 mars 2019

ANMÄL DIG HÄR

Vid frågor, vänligen kontakta rnn@afconsult.com

Program

Program för Radionavigeringsnämndens seminarium ”Nyhetsuppdatering från forum och projekt inom Galileo- och PNT-områdena under 2018, samt aktiviteter för ökad samverkan och förbättrat informationsutbyte inom PNT-området” på ÅF:s huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna.

 

8.30

Morgonfika

 

9.00

Inledning

Jan Johansson, ordförande Radionavigeringsnämnden

 

Galileorelaterade aktiviteter

 

09.10

Nuläge för uppbyggnad och drift av Galileo och EGNOS, samt utformning/beslutsprocess för nästa generation Galileo-satelliter och nya generationen EGNOS

Christian Hånberg, Rymdstyrelsen

09.40

Förnyade testmätningar med Galileo

Lantmäteriet

09.55

Hur fungerar PPP och översikt över globala PPP-tjänster

Samieh Alissa, Lantmäteriet

10.10

Hur kan vi dra nytta av Galileo Commercial Service (CS) i Sverige

 Jan Johansson

10.25

Kaffe/tepaus

 

 

Lägesrapporter för pågående projekt och aktiviteter inom PNT-området

 

10.45

Nulägesrapport för projekten NPAD (Network-RTK for Automated Driving) och PRoPART (Precise and Robust Positioning for Automated Road Transports)

Stefan Nord, RISE (Research Institutes of Sweden)

11.05

STRIKE3 – En resumé av vad som gjorts och vad som vi har hittat

Mikael Alexandersson, FOI

 

11.25

A0REF – AstaZero Referenssystem för positionering

Stefan Nord

11.40

Begreppet Integritet

Samieh Alissa, Lantmäteriet

 

PNT-relaterad FoU vid universitet/högskolor

 

 

11.55

 Chalmers/RISE

Jan Johansson

12.05

KTH

Milan Horemuz, KTH

12.15

Prototyp för RNNs web-sida. Kommande seminarier/konferenser inom PNT-området och aktiviteter för ökad samverkan och förbättrat informationsutbyte inom PNT-området.

Alla, diskussionsledare Jan Johansson

12.45

Avslutning

Jan Johansson