Inbjudan till Radionavigeringsnämndens seminarium ”Nyhetsuppdatering från forum och projekt inom Galileo- och PNT-områdena under 2018, samt aktiviteter för ökad samverkan och förbättrat informationsutbyte inom PNT-området.” Det har nu gått två år sedan Galileo i december 2016 nådde IS-status (IS=Initial Service) och idag (januari 2019) är 18 Galileo-satelliter operationella enligt European GNSS Service Centre. Utformningen av nästa generations Galileo-satelliter är inne i slutfasen och beslut beräknas ske under 2019. EU-kommissionen har beslutat att tillhandahålla en avgiftsfri PPP-tjänst (Galileo High Accuracy Service) med målsättningen att erbjuda en positionsosäkerhet mindre än 20 cm och initialiseringstid mindre än 10 sekunder, tjänsten beräknas vara i operationell drift 2020.