RNN delar ut stipendier för 2019

Sunday, March 1, 2020

Den 4 februari 2020 delade RNN ut stipendier till studenter för examensarbeten inom RNN:s intresseområden (Positionering, Navigering och Tid) och som publicerat arbetena under perioden 1 januari 2018 – 15 december 2019.

Första pris delades mellan blev Niklas Stenberg, som gjort exjobb på FOI och Alejandro Kumatomi, som gjort exjobb på KTH/Waysure. 

Andra pris gick till Karl Gudmundsson, som även han gjort exjobb på FOI.

 

Niklas Stenbergs examensarbete har titeln "Spoofing Mitigation UsingMultiple GNSS-Receivers"

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1333664/FULLTEXT01.pdf

Alejandro Kumatomis examensarbete har titeln "GNSS Position Error Estimated by Machine Learning Techniques with Environmental Information Input"

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1362035/FULLTEXT01.pdf

Karl Gudmundssons examensarbete har titeln "Ground Based Attitude Determination Using a SWIR Star Tracker"

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1330406/FULLTEXT01.pdf

Stipendiaterna är fr.v. Karl Gudmundsson, Niklas Stenberg och Alejandro Kuratomi, prisutdelare är RNN:s ordförande Jan Johansson, Chalmers

Stipendiaterna är fr.v. Karl Gudmundsson, Niklas Stenberg och Alejandro Kuratomi, prisutdelare är RNN:s ordförande Jan Johansson, Chalmers